Identiteitsproblemen

Dood

Iemand verliezen door de dood is heftig, het zet je leven op zijn kop. Er verandert van alles en tegelijk gaat het leven door. Hoe kan jij omgaan met de gevoelens die dit oproept? Rouwen en liefde zijn diep met elkaar verbonden. Als je veel van iemand houdt doet het zeer als deze persoon sterft. Als de relatie met de overleden persoon ingewikkeld was kunnen je gevoelens heel complex zijn. Jouw leven lijkt stil te staan terwijl dat van anderen lijkt door te gaan alsof er niets veranderd is.

rouwen

Rouwen is een heel persoonlijk proces, ieder verlies is anders en elke persoon gaat op een eigen manier om met verdriet. Is het normaal dat ik dit voel? Wanneer gaat dit over? Rouwen hoe doe ik dat? Kan je met anderen praten over je verdriet en je gevoelens? Hoe ga je om met de mooie en nare herinneringen? Rouwen is meer dan verdriet hebben, het gaat dieper en is veel complexer. Verlies gaat niet voorbij, de persoon die is overleden komt nooit meer terug, hoe kan jij daarmee leren leven? Er gebeuren soms dingen in je leven die er inhakken. Misschien vind je het moeilijk om te praten over nare gevoelens als verdriet, boosheid of misschien voel je wel opluchting. Die gevoelens horen bij rouwen, maar het is wel heel lastig om dit allemaal te voelen. 

verlies en herstel

Bij rouw is er een proces van slingeren tussen bezig zijn met verlies en met herstel. Dit is zichtbaar in het 'duaal  procesmodel' van Stroebe en Schut. Kinderen bewegen heel makkelijk van de ene naar de andere kant. Ieder mens maakt zijn eigen slingerbeweging, beide kanten zijn belangrijk. Het is een heen en weer bewegen tussen onmacht en kracht, verleden en toekomst. Hoe zit het met jouw veerkracht? Rouwen gaat over het leven weer oppakken na een groot verlies.

Tijdens de begeleiding gaan we samen kijken wat jij nodig hebt. In de gesprekken staat jouw verhaal centraal.

ouder(s) / verzorger(s)

Jij kent je kind het beste. Als je ziet dat je kind zich anders gedraagt en je maakt je zorgen dan kan je hulp inschakelen. Als je gezin getroffen is door verlies, dan heb je zelf soms niet meer de ruimte om alle kwetsbaarheid en pijn op te vangen. Kinderen voelen soms dat hun verdriet hun ouders raakt en delen dan hun gevoelens niet en kunnen daardoor alleen komen te staan. Een buitenstaander kan dan tijdelijk nodig zijn.

professionals

Hoe ga jij als medewerker op school, de opvang of een sportclub om met verlies? Soms sta je ineens voor de taak iedereen op te vangen: een ernstig ziek kind, overlijden, wat communiceer je over zelfdoding. Hoe praat jij met kinderen en jongeren over de dood? En hoe zorg jij in een crisis goed voor jezelf? Ik geef eventueel voorlichting of les over dit onderwerp aan groepen.

 

Afspraak maken

Ik help ook bij problemen met…