Werkwijze

In het eerste gratis kennismakingsgesprek bekijken we of er een klik is om samen aan het werk te gaan. In de intake stellen we een plan van aanpak op. Een begeleidingsgesprek duurt een uur. De hoeveelheid en de frequentie van gesprekken wordt afgestemd op de situatie. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte. Soms is het handiger om thuis, op school of in het ziekenhuis een afspraak te maken.

Er zijn verschillende methodieken waar ik mee kan werken in de begeleiding. Ik kijk naar het totale plaatje, je bent geen los individu, maar een persoon die opgroeit in een gezin, familie, buurt, school en cultuur. Het is goed om, te kijken wie jou in je eigen omgeving tot steun kan zijn. Ik ga uit van jouw veerkracht en mogelijkheden en stem de begeleiding af op de individuele vraag, de situatie van het gezin en de ontwikkelingsfase waarin jij je bevindt.

coaching/gesprekken: dit kan variëren van psycho-educatie tot persoonlijke begeleiding. Het is ook deels mogelijk samen met je ouder(s) of met het hele gezin te werken. Het kan ook nuttig zijn je school erbij te betrekken of je ouders apart te coachen. Inzicht krijgen in waarom jij je zo voelt, kan helpend zijn. Ook werk ik met kleine familieopstellingen, schrijven of andere creatieve manieren, aansluitend bij de jouw mogelijkheden en interesses. 

Als ouders behoefte hebben aan advies over hun kind(eren) is het ook mogelijk een gesprek of meer aan te vragen. Mijn doel is dan om ouders gereedschap te geven hun eigen kinderen te kunnen begeleiden. Het is fijn om steun te krijgen van degene die het dichtst bij je staat. Het is belangrijk om in het gezin een manier te vinden om verdriet met elkaar te kunnen delen. Dat er contact ontstaat onderling, verbinding en niet ieder voor zich in eigen verdriet blijft tobben. Het verlies kan zo groot zijn dat het moeilijk is om de gevoelens toe te laten, kinderen en ouders kunnen zichzelf of de ander beschermen om elkaar geen extra verdriet te doen. Het is belangrijk dat ieder op eigen tempo aan kan geven wat hen bezig houdt. Afstemming op elkaar is van groot belang.

speltherapie: voor kinderen is het soms het moeilijk woorden te geven aan het gevoel en komt het gevoel meer naar voren in gedrag. Het is mogelijk om met diverse spelvormen, prentenboeken en op andere creatieve manieren te werken. Bijvoorbeeld met theater, verhalen, opstellingen met playmobil en beweging.

lotgenotencontact: het kan heel helpend zijn om in een kleine groep ervaringen uit te wisselen. Bij voldoende deelnemers (minimaal 5) is het mogelijk een groep op te zetten. Vooraf vindt altijd een intake plaats en er wordt gekeken naar de leeftijd van de groepsgenoten.

voorlichting/workshop: het is ook mogelijk dat ik een les, workshop of voorlichting verzorg op scholen en opleidingen rondom het thema rouw en verlies.