Rouwbegeleiding

Wanneer heb je hulp nodig? Een lastige vraag die je soms alleen zelf kunt beantwoorden. Mensen om je heen kunnen aan je merken dat het niet zo goed gaat met jou. Op school of op je werk, thuis of op je sportclub merken mensen soms dat jij vastloopt. Je trekt je meer terug, kan je minder concentreren, er zijn verschillende manieren waaruit verandering naar voren kan komen.

Verlies verandert je leven, het is een heel pijnlijk proces waar je vaak zelf wel doorheen komt en een nieuwe manier vindt om met alle pijn en verdriet om te gaan. Dit kost tijd, maar tijd alleen doet niet genoeg. Rouwen is hard werken en vraagt veel energie. Dat is heel gewoon. Als het niet lukt om je eigen leven weer op de rails te krijgen kan je hulp zoeken. Daarvoor kan je bij mij terecht of bij een collega. Ik kan je ook doorverwijzen naar iemand bij jou in de buurt.

Ouder(s)/verzorger(s)

jij kent je kind het beste. Als je ziet dat je kind zich anders gedraagt en je maakt je zorgen kan je hulp inschakelen. Als je gezin getroffen is door verlies, heb je zelf soms niet meer de ruimte om alle kwetsbaarheid en pijn op te vangen. kinderen voelen soms dat  hun verdriet ouders raakt en delen hun gevoelens niet en kunnen dan alleen komen te staan. Een buitenstaander kan dan tijdelijk nodig zijn.

Professionals

Hoe ga jij als medewerker op school, de kinderopvang of een sportclub om met verlies? Soms sta je opeens voor een taak iedereen op te vangen: een ernstig ziek kind, plotseling overlijden, zelfdoding...Hoe praat jij met kinderen en jongeren over de dood? Hoe zorg je in een crisissituatie goed voor jezelf? Ik kan voorlichting geven of een les/workshop aanbieden over dit onderwerp.

Bel gerust of stel je vragen per mail of whats app en dan kunnen we samen bekijken wat ik voor je kan betekenen. De tarieven vind je hier.