Identiteitsproblemen

Ziekte

omgaan met ziekte

Gezondheid lijkt zo gewoon. Maar op het moment dat jij geconfronteerd wordt met ziekte en je niet meer alles kan doen wat je eerst wel kon, ervaar je verlies en lijden. Hoe kan je leren omgaan met ziekte, pijn en beperkingen? Als een ouder, broer of zus ernstig ziek wordt heeft dit grote invloed op je leven. Je kan je terugtrekken, aanpassen, zorg van je ouders overnemen of vluchten in roekeloos gedrag. 

aandacht voor jongeren en kinderen bij ziekte

Het is binnen een gezin belangrijk dat als er iemand ziek is of gaat overlijden er aandacht is voor alle deelnemers van het gezin. Kinderen en jongeren kunnen beter omgaan met verlies als ze bij het proces betrokken worden. Maar hoe doe je dat als ouder(s), wat en hoe bespreek je de ziekte en de gevolgen ervan met je kinderen? Wat is een goed moment, wat kan je aan en wat past bij de leeftijd van je kinderen? Hoe bespreek je wat je moeilijk vindt met elkaar?

omgaan met beperkingen en handicap(s): levend verlies

Wat als je moet leren leven met een beperking of handicap? Het besef over een aangeboren beperking kan al op vroege leeftijd ontstaan, bij een verstandelijke beperking komt dit besef soms later in de puberteit of adolescentie. Bij een niet aangeboren beperking is het plotseling deel van je leven, met een voor en een na. Als jij of je gezin getroffen worden door een handicap is er wel een begin maar geen einde, het is blijvend aanwezig en gaat altijd gepaard met de ervaring van verlies. Het rouwproces stopt niet en zijn blijvende confrontaties met de gevolgen van de beperking of handicap. Het niet meer kunnen vorm geven aan je leven zoals jij het gewenst had.

onzekere toekomst

Dit treft ieder die er bij betrokken is, ouders, broers en zussen. Het is vaak een schokkende, traumatische ervaring, je wordt geraakt in je diepste zijn. Je toekomst is onzeker, er is o.a. angst, verdriet, machteloosheid, ongerustheid en boosheid. Als je geconfronteerd wordt met handicap betekent het dat je geconfronteerd wordt met de illusie van de maakbaarheid van de mens en dat je jouw eigen leven kan bepalen. Steeds weer opnieuw omgaan met het haalbare en niet met het ideale kan een zware weg zijn. Het is goed hier open met elkaar over in gesprek te gaan.

Afspraak maken

Ik help ook bij problemen met…