Identiteitsproblemen

Identiteit

Identiteit lijkt op deze pagina misschien een vreemde eend in de bijt, het gaat hierbij niet om het verliezen van, maar om het terugvinden van jouw identiteit. Wie ben jij en waar zitten jouw vragen? Vragen rondom identiteit kunnen betrekking hebben op gender, seksualiteit, pleegzorg, adoptie en migratie. Wie ben je, waar kom je vandaan? Wat heeft invloed gehad op jouw leven, jouw zijn? 

Gender

De term gender wordt gebruikt voor de psychische en sociale aspecten van het man- of vrouw-zijn. Sekse verwijst naar het biologische geslacht. Sommige kinderen worden geboren in het "verkeerde lichaam", dit kan problemen geven. Het kan voor veel verwarring zorgen. Zowel bij het kind, de jongere als bij de ouders. En hoe ga jij als kind of jongere ermee om als je vader een vrouw wordt of je moeder een man? Er is sprake van verlies en het kan je winst opleveren hierover te praten om inzicht te krijgen wat dit allemaal met je kan doen.

Pleegzorg, adoptie

Als je door omstandigheden niet opgevoed kan worden door je biologische ouders, kan je een plek krijgen in een adoptiegezin, pleeggezin of opvanghuis. Toch blijf je altijd verbonden met je biologische ouders, waarom, hoe, wat betekent dit voor jou? Wie ben je nu eigenlijk? Afwijzing, onbegrip, boosheid en verdriet kunnen gevoelens zijn die je hierbij voelt. Hoe kan jij op een goede manier met jezelf en je omstandigheden leren omgaan?

Migratie

Overgangen in je levensfases gaan altijd gepaard met stress. Als vluchteling kan je de neiging hebben je verleden in de doofpot te stoppen, waardoor je soms ook de positieve gebeurtenissen en je eigen cultuur van je af wilt zetten. Of je houdt je zo strak vast aan het oude dat er geen ruimte is voor het nieuwe. Je hebt je land van herkomst verlaten, dit gaat gepaard met gevoelens van rouw en verlies. Verlies van cultuur, gewoonten en rituelen, beoefening van religie, verlies van identiteit, identiteitsverwarring. Soms verlies je je status, je familieleden en vrienden. Hoe kan jij in een ander land jezelf worden, zoekend naar balans in je eigen identiteit? Wat hou jij vast en wat of hoe kan je integreren op je nieuwe plek? Wat betekent het voor jou als kind om op te groeien in een nieuw land met veel verandering en onzekerheid?

Bij wie kan jij terecht? Samen kunnen we kijken naar je verdriet en je verlies. We kunnen erover praten of op een creatieve manier recht doen aan je verlies.

Afspraak maken

Ik help ook bij problemen met…